دوره 10، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1402 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 26-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، Keivannorozy@gmail.com
3- استادیار، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه علوم رفتاری در ورزش، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
چکیده:   (577 مشاهده)
مقدمه: بازی یکی از روش‌هایی برای آموزش مهارت‌­های مورد نیاز حرکتی، عاطفی، اجتماعی است، و بازی ساختارمند فرآیندهای یادگیری، ارتباط طبیعی و بهنجار کودکان را پایه‌ریزی می‌کند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب با ساختار، بی‌ساختار و ترکیبی بر رشد اجتماعی و روانشناختی کودکان ۶-۴ سال بود.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ۶-۴ سال مهدهای کودک منطقه ۵ شهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود. نمونه آماری شامل ۶۰ کودک بود که به‌طور هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه ۲۰ نفری با ساختار، بی­‌ساختار و ترکیبی قرار گرفتند. گروه‌های مورد مطالعه براساس پروتکل اجرایی خود طی ۱۲‌ هفته، هفته‌ای دو‌ جلسه و هر جلسه یک ‌ساعت تمرین نمودند. گروه‌های تحقیق قبل و بعد از مداخله پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند (۱۹۸۹) و پرسشنامه رشد روانشناختی کودکان (۱۳۹۱) را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده‌­ها از آزمون تحلیل واریانس مرکب و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. تحلیل­‌های آماری توسط نرم‌افزار
SPSS نسخه ۲۶ در سطح معناداری ۰/۰۵>P انجام ­شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر اصلی مراحل آزمون و اثر تعاملی گروه- مراحل معنادار (۰/۰۵>
P)؛ اما اثر اصلی گروه معنادار نبود (۰/۰۵<P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان داد بین گروه ترکیبی و با ساختار تفاوت معنادار (۰/۰۵>P)؛ اما بین دو گروه بی‌ساختار و با ساختار و همچنین ترکیبی و بی­‌ساختار تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰/۰۵<P).
نتیجه­‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از مؤثر بودن تمرینات ترکیبی بر رشد مهارت‌های روانشناختی و اجتماعی کودکان بود؛ لذا پیشنهاد می­‌شود متخصصان و معلمان تربیت‌بدنی از این پروتکل­‌ها جهت بهبود و ارتقای این مهارت‌ها استفاده نمایند.

متن کامل [PDF 706 kb]   (157 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/11/23 | پذیرش: 1402/4/7 | انتشار: 1402/6/26

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.