ابزار تولید انواع XML از مقالات


Select one issue:

2023: Volume 9 - All issues

2023: Volume 9 - Number 6

2022: Volume 9 - Number 5

2022: Volume 9 - Number 4

2022: Volume 9 - Number 3

2022: Volume 9 - Number 2

2022: Volume 9 - Number 1


2022: Volume 8 - All issues

2022: Volume 8 - Number 6

2021: Volume 8 - Number 5

2021: Volume 8 - Number 4

2021: Volume 8 - Number 3

2021: Volume 8 - Number 2

2021: Volume 8 - Number 1


2021: Volume 7 - All issues

2021: Volume 7 - Number 6

2020: Volume 7 - Number 5

2020: Volume 7 - Number 4

2020: Volume 7 - Number 3

2020: Volume 7 - Number 2

2020: Volume 7 - Number 1


2020: Volume 6 - All issues

2020: Volume 6 - Number 6

2019: Volume 6 - Number 5

2019: Volume 6 - Number 4

2019: Volume 6 - Number 3

2019: Volume 6 - Number 2

2019: Volume 6 - Number 1


2019: Volume 5 - All issues

2019: Volume 5 - Number 6

2018: Volume 5 - Number 5

2018: Volume 5 - Number 4

2018: Volume 5 - Number 3

2018: Volume 5 - Number 2

2018: Volume 5 - Number 1


2018: Volume 4 - All issues

2018: Volume 4 - Number 4

2017: Volume 4 - Number 3

2017: Volume 4 - Number 2

2017: Volume 4 - Number 1


2016: Volume 3 - All issues

2016: Volume 3 - Number 4

2016: Volume 3 - Number 3

2016: Volume 3 - Number 2

2016: Volume 3 - Number 1


2016: Volume 2 - All issues

2016: Volume 2 - Number 4

2015: Volume 2 - Number 3

2015: Volume 2 - Number 2

2015: Volume 2 - Number 1


2015: Volume 1 - All issues

2015: Volume 1 - Number 3

2014: Volume 1 - Number 2

2014: Volume 1 - Number 1

Export BIBTEX data based on authors affiliations:
OR
OR
OR
OR


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry

Designed & Developed by : Yektaweb