یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1403
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (3-1403) - 4 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت _ شماره 1 سال 1403 1-1403 - شماره پیاپی : 52) - 12 مقاله

سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1402 - شماره پیاپی : 51) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 8-1402 - شماره پیاپی : 50) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 6-1402 - شماره پیاپی : 49) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1402 - شماره پیاپی : 48) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 2-1402 - شماره پیاپی : 47) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1402 - شماره پیاپی : 46) - 12 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1401 - شماره پیاپی : 45) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1401 - شماره پیاپی : 44) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1401 - شماره پیاپی : 43) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1401 - شماره پیاپی : 42) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1401 - شماره پیاپی : 41) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1401 - شماره پیاپی : 40) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1400 - شماره پیاپی : 39) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1400 - شماره پیاپی : 38) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1400 - شماره پیاپی : 37) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1400 - شماره پیاپی : 36) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1400 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1400 - شماره پیاپی : 34) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1399 - شماره پیاپی : 33) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1399 - شماره پیاپی : 32) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1399 - شماره پیاپی : 31) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1399 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1399 - شماره پیاپی : 29) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1399 - شماره پیاپی : 28) - 12 مقاله

   
[ 0-5 از 11   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved | Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry

Designed & Developed by : Yektaweb