یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1401 - شماره پیاپی : 43) - 0 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1401 - شماره پیاپی : 42) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1401 - شماره پیاپی : 41) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1401 - شماره پیاپی : 40) - 12 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1400 - شماره پیاپی : 39) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1400 - شماره پیاپی : 38) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1400 - شماره پیاپی : 37) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1400 - شماره پیاپی : 36) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1400 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1400 - شماره پیاپی : 34) - 12 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1399 - شماره پیاپی : 33) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1399 - شماره پیاپی : 32) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1399 - شماره پیاپی : 31) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1399 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1399 - شماره پیاپی : 29) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1399 - شماره پیاپی : 28) - 12 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 11-1398 - شماره پیاپی : 27) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1398 - شماره پیاپی : 26) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1398 - شماره پیاپی : 25) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 4-1398 - شماره پیاپی : 24) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1398 - شماره پیاپی : 23) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1398 - شماره پیاپی : 22) - 12 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 6 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 10-1397 - شماره پیاپی : 21) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 5 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1397 - شماره پیاپی : 20) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 8-1397 - شماره پیاپی : 19) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 6-1397 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 4-1397 - شماره پیاپی : 17) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1397 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 10-1396 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7-1396 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 4-1396 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1-1396 - شماره پیاپی : 12) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1395 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 8-1395 - شماره پیاپی : 10) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 5-1395 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1395 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 12-1394 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1394 - شماره پیاپی : 6) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 8-1394 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 3-1394 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 12-1393 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 9-1393 - شماره پیاپی : 2) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 6-1393 - شماره پیاپی : 1) - 7 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry

Designed & Developed by : Yektaweb