:: دوره 1، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1393 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 16-27 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در زندانیان چک برگشتی با افراد عادی
سکینه نجفی، فریبا ستارپور
واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران)
چکیده:   (1731 مشاهده)
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی طرحواره های ناسازگار اولیه در زندانیان چک برگشتی با افراد عادی انجام گرفت. روش: در این پژوهش، از روش علّی مقایسه ای از نوع مقطعی مقایسه ای استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل افراد – - عادی وکلیه مراجعین دادگستری ماکو و خوی که بنا به حکم قضایی مجرم مالی به دلیل چک برگشتی شناخته شده اند، بود. نمونه پژوهش حاضر 18 نفر از جامعه مذکور و 18 نفر افراد عادی بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. سپس این دو گروه به پرسشنامه ی فرم کوتاه طرحواره یانگ (SQ-SF) پاسخ دادند و داده ها بااستفاده از روشهای آماری تحلیل واریانس چندمتغیره ) MANOVA ( تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات طرحواره های محرومیت هیجانی، شکست، بازداری هیجانی، عیب جویی افراطی بین زندانیان چک برگشتی و افراد عادی متفاوت است ) p<0.05 .) نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، به متخصصان ودرمانگران پیشنهاد میگردد که شناسایی وتعدیل طرحواره ها و شناختهای ناسازگار را در زندانیان چک برگشتی از طریق درمانهایی من جمله طرحواره درمانی دربرنامه  کارخود قرار دهند
واژه‌های کلیدی: طرحواره‌های ناسازگار اولیه، زندانیان چک برگشتی، افراد عادی.
متن کامل [PDF 856 kb]   |   متن کامل (HTML)   (1433 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۰/۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۳


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها