:: دوره 6، شماره 1 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1398 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 49-63 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه جو عاطفی خانواده با خود تنظیمی هیجانی و تاب‌آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد
فرشته صابری فرد ، فاطمه حاجی اربابی
استادیار، گروه روانشناسی، موسسه اموزش عالی کاویان، مشهد، ایران
چکیده:   (862 مشاهده)
مقدمه: شناسایی عوامل مرتبط با جو عاطفی خانواده از مهم‌ترین اهداف پژوهشی روان‌شناسی خانواده است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با خود تنظیمی هیجانی و تاب‌آوری دانشجویان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۹۷ مشغول به تحصیل بودند.
روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انجام پذیرفت و شامل ۱۵۰ دانشجو بود. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، ۱۹۶۴)، پرسشنامه خود تنظیمی هیجانی (هافمن و کاشدان، ۲۰۱۰) و پرسشنامه تاب‌آوری (کاتر و دیویدسون، ۲۰۰۳) بوده است. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد، جو عاطفی خانواده با خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری ارتباط معناداری دارد (۰/۰۵>
P).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت، تنظیم هیجانات و تاب‌آوری دو متغیر مهمی هستند که با جو عاطفی خانواده در دانشجویان مرتبط است.
واژه‌های کلیدی: جو عاطفی خانواده، خودتنظیمی هیجانی، تاب‌آوری، دانشجویان
متن کامل [PDF 852 kb]   (576 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۳XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها