:: دوره 5، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 93-103 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط سلامت معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن
بشری وهابی ، دکتر احمد وهابی ، دکتر فایق یوسفی ، مهناز صیادی ، دکتر دائم روشنی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (258 مشاهده)
مقدمه: سلامت معنوی به عنوان یکی از سرمایه‌های با ارزش دارای پشتوانه دینی انسان است. ارتباط سلامت معنوی با شادکامی به عنوان احساس رضایتی است که افراد نسبت به زندگی دارند.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سلامت معنوی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عوامل مرتبط با آن انجام گردید.
 روش: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه آماری مورد پژوهش دانشجویان علوم پزشکی کردستان بودند که از بین آن‌ها 420 نفر به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای سه‌بخشی مشتمل بر مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه سلامت معنوی و پرسشنامه شادکامی بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده گردید.
یافته‌ها: سلامت معنوی اکثر دانشجویان در سطح متوسط و شادکامی بیش از 90% آن‌ها در حد مطلوب بود. میانگین نمره سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان مورد بررسی به ترتیب برابر با 85/12±42/74 و 20/13±52/78 بود. بین سلامت معنوی و شادکامی همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود داشت (0.001>p، 0.52=r).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه بیانگر آن است که بین سلامت معنوی و میزان شادکامی رابطه معنی‌دار وجود دارد و لذا ارتقای سلامت معنوی دانشجویان سبب شادکامی بیشتر آن‌ها خواهد شد. توجه مسئولین فرهنگی و آموزشی به این موضوع را جلب می‌نماییم.
 
واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، شادکامی، دانشجو، دانشگاه، ایران
متن کامل [PDF 420 kb]   |   متن کامل (HTML)   (352 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۳XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها