:: دوره 4، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1396 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 57-68 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه جو عاطفی خانواده با انگیزش پیشرفت
سلمان زارعی ، تکتم معصومی
مرکز آموزش عالی نورآباد
چکیده:   (747 مشاهده)
مقدمه : انگیزش پیشرفت حالتی از یادگیری شخصیتی است که افراد را ترغیب می کند برای موفقیت، خشنودی و استانداردهای شخصی عالی تلاش کند.
هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین جوعاطفی خانواده و انگیزش
پیشرفت بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل دانش آموزان دختر مدارس دولتی دوره دوم متوسطه منطقه 3 شهر تهران بود که از این بین، 330 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (1980) ، پرسشنامه جوعاطفی خانواده هیل برن (1964) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970) پاسخ گفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل مسیر نتایج نشان داد که مدل مورد استفاده پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج مدل نیز نشان داد که جو عاطفی خانواده با هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت مستقیم(P<0/01) دارد. هوش هیجانی با انگیزش پیشرفت رابطه مستقیم(P<0/01) دارد. در نهایت نتایج نشان داد که هوش هیجانی در رابطه بین جوعاطفی خانواده و انگیزش پیشرفت نقش واسطه ای  (P<0/05)دارد.
نتیجه گیری:  نتایج این پژوهش شواهدی فراهم می آورد که هوش هیجانی و جو عاطفی خانواده قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت بوده است و این یافته می تواند گامی در جهت شناخت بیشتر ماهیت انگیزش پیشرفت محسوب شود.
کلید واژه ها:  هوش هیجانی، جو عاطفی خانواده، انگیزش پیشرفت
 
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی ـ جو عاطفی خانواده - انگیزش پیشرفت
متن کامل [PDF 500 kb]   |   متن کامل (HTML)   (1201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها