:: دوره 4، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1396 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 34-43 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های قدس، توحید و بعثت
آوات سهرابیان ، سارا مدرسی، فایق یوسفی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
چکیده:   (816 مشاهده)
چکیده
مقدمه: درک کارکنان از بیمارستان خود، جو سازمانی آن را تشکیل می دهد. یکی از متداولترین عوامل درونی اثرگذار روی جو سازمانی، میزان رضایت شغلی کارکنان است. هدف این پژوهش تعیین ارتباط جو سازمانی با میزان رضایت شغلی  کارکنان سه بیمارستان قدس، بعثت و توحید در شهر سنندج می باشد.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه­ی توصیفی – تحلیلی است. نمونه آماری 189 نفر از پرستاران 3 بیمارستان قدس، بعثت و توحید هستند که از طریق نمونه گیری تمام شماری در سال 1395 انتخاب شدند (سه گروه 63 نفری). ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رضایت شغلیJDI  و پرسشنامه توصیف جو سازمانی هالپین و کرافت بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و آزمون­های همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ­ها: بین متغییرهای روحیه­ی گروهی و مزاحمت با رضایت شغلی همبستگی منفی معنادار بدست آمد. (05/0P<). متغیرهای علاقه مندی، فاصله­گیری و نفوذ نسبت به رضایت شغلی در سطح معناداری 05/0 معنادار بودند (05/0Sig<). رابطه معناداری برای سایر متغییرهای روحیه­ی گروهی، مزاحمت، صمیمیت، ملاحظه­گری و تاکید بر تولید در سطوح معناداری 01/0 و 05.0 مشاهده نشد. نهایتا با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون رابطه معناداری بین جو سازمانی (کلیه­ی متغییرها بطور همزمان) و رضایت شغلی مشاهده شد.
نتیجه­ گیری: بین رضایت شغلی و جو سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد اگرچه در بررسی متغییرها به تنهایی می توان نتیجه گرفت که عوامل اصلی در جو سازمانی که بر رضایت شغلی دخیل هستند علاقه­مندی، فاصله­گیری و نفوذ می باشند.
واژه‌های کلیدی: پرستار، جو سازمانی، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 409 kb]   |   متن کامل (HTML)   (948 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها