:: دوره 5، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 1-13 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه سلامت روان با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
عمادالدین عزت‌پور ، واقف دلخوش ، سیف الله رحمانی ، سیما عزت پور
آموزش و پرورش استان کردستان، سنندج، ایران
چکیده:   (703 مشاهده)

مقدمه: دوره‌ی تحصیلات دانشگاهی به‌واسطه‌ی حضور عوامل متعدد یک دوره فشار زای روانی است. دانشجویان دانشگاه ممکن است پدیده فرسودگی را به این دلیل تجربه کنند که شرایط یادگیری برای آنان سطوح بالایی از تلاش را می‌طلبد و مکانیسم‌های حمایتی که راهکارهای کنار آمدن مؤثر با مشکلات را تسهیل می‌کند، فراهم نمی‌شود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ فرسودگی تحصیلی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هست.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعـه آمـاری پژوهـش را کلیـه دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیـان کردستان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تشــکیل دادنــد کــه ۱۲۱ نفــر از ایــن افــراد براسـاس جـدول مـورگان و کرجسـی، با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونـه پژوهـش انتخــاب شــدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو و مقیاس سلامت روان (۲۸GHQ) استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده بــا اســتفاده از نرم‌افزار SPSS ۲۴ و آزمــون ضریـب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت روان با فرسودگی تحصیلی رابطۀ معناداری وجود دارد. سلامت روان به‌طور معناداری، فرسودگی تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند و همچنین پیشگویی‌کننده قویی برای فرسودگی تحصیلی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت بعضی از رشته های دانشگاهی سر فصل‌های طولانی با کتب حجیم دارند که سبب فرسودگی تحصیلی می‌شود و به این لحاظ می‌توانند روی سلامت روان تأثیر منفی بگذارند.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی تحصیلی، سلامت روان، دانشجویان، دانشگاه فرهنگیان
متن کامل [PDF 645 kb]   (362 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۱۰XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها