:: دوره 5، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 53-66 برگشت به فهرست نسخه ها
ساختار عاملی و خصوصیات روانسنجی مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه بر اساس نظریه‌های کلاسیک و سؤال- پاسخ
میثم شاه حسینی ، حسن نوروزی ، افضل اکبری بلوطبنگان ، امیر حسین افشاری
دانشگاه سمنان
چکیده:   (280 مشاهده)

مقدمه: خلاق بودن یکی از مهم‌ترین توانایی‌های انسان است که برای دست‌یابی به موفقیت اهمیت دارد. ازاین‌رو سنجش خلاقیت حائز اهمیت می‌باشد.
هدف: بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌سنجی مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه بر اساس دو نظریه‌های کلاسیک و سؤال- پاسخ بود.

روش: بدین منظور 300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه و پرسشنامه‌های فراشناخت و فراشناخت مثبت و فراهیجان پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اجرا شد. همچنین از مدل پاسخ مدرج سیم‌جیما برای برازندگی داده‌ها و تحلیل استفاده شد. تحلیل‌های آماری با نرم‌افزارهای SPSSV22، LISRELV8.80 و Multilog انجام شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه از یک عامل تشکیل‌شده و از شاخص‌های برازش مناسبی برخوردار است، هم‌چنین شناخت خلاق برای مطالعه با فراشناخت و فراشناخت مثبت و فرا هیجان رابطه مثبت و معنی‌داری داشت. اعتبار مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ اعتبار مطلوبی را نشان داد و تحلیل داده‌های پاسخ سؤال‌ها با استفاده از مدل سیم‌جیما برازندگی مناسبی را برای این مقیاس نشان داد.

 نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس شناخت خلاق برای مطالعه در جامعه دانشجویان از خصوصیات روان‌سنجی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش‌های روان‌شناختی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: شناخت خلاق برای مطالعه، ساختار عاملی، نظریه سؤال- پاسخ.
متن کامل [PDF 428 kb]   |   متن کامل (HTML)   (263 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۳XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها