:: دوره 4، شماره 2 - ( 4-1396 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 12-23 برگشت به فهرست نسخه ها
کیفیت خواب دانشجویان با نقش میانجی فراشناخت ها
حبیب الله نادری ، حمیدرضا دهقان، محمد قادری، فاطمه مومنی
استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر
چکیده:   (486 مشاهده)

سابقه و هدف: بی­خوابی یا کیفیت خواب نامناسب می‌تواند به پیامدهای ناگواری همچون حواس­پرتی، غیبت از کلاس، افت عملکرد تحصیلی و نهایتاً صدمه به‌سلامت جسمی یا روانی دانشجویان منجر ­گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت خواب دانشجویان با در نظر گرفتن نقش میانجی فراشناخت­ها بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه پژوهش شامل 230 دانشجوی دختر و پسر بود که بر اساس جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از شاخص کیفیت خواب و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت‌ها و جهت کشف رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بیش از 58% دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، بین متغیرهای سن، تحصیلات، مصرف دخانیات، نمره کل باورهای فراشناختی و برخی از مؤلفه‌های آن با انواع مشکلات خواب دانشجویان همبستگی معنادار وجود داشت. دراین‌بین، متغیر سطح تحصیلات به‌صورت منفی و معنی‌دار (214/0- β= و 05/0) و متغیرهای مصرف دخانیات (132/0 β=و 05/0) و باورهای منفی درباره خطرناک بودن افکار (244/0 β=و 01/0) به‌صورت مثبت و معنی‌دار کیفیت خواب دانشجویان را پیش‌بینی کردند. نتیجه گیری: به نظر می­رسد که باورهای فراشناختی می­توانند از طریق محدود کردن فرد در انتخاب و اجرای راهبردهای شناختی بر روی تجربه علائم ادراک‌شده منفی، بر بهبود خواب دانشجویان تأثیر داشته باشند.

واژه‌های کلیدی: فراشناخت‌ها، بهزیستی روان‌شناختی، کیفیت خواب
متن کامل [PDF 596 kb]   |   متن کامل (HTML)   (308 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( 4-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها